รางวัลเกียรติยศ

ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาทำให้ บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัดได้รับใบรับรองประกาศนียบัตร และ รางวัลต่างๆมากมายจากหลากหลายสาขา ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงฝีมือและคุณภาพ

Bai Po Business Awards

รางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 14 ปี 2550

Bai Po Business Awards

รางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 14 ปี 2550

Bai Po Business Awards

รางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 14 ปี 2550

Bai Po Business Awards

รางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 14 ปี 2550

มาตรฐานของเรา

ได้รับการรับรองมาตรฐานในการบริหารจัดการในระดับประเทศและสากล

ประมวลภาพการรับรางวัล